Sağlık Merkezimizde verilen hizmetler:

  • Çalışan personelimiz ve öğrencilerimizin poliklinik başvuruları değerlendirilerek muayene ve tedavileri yapılır,gerektiğinde ileri tetkik ve tedavi için hastaneye yönlendirilir.
  • Acil durumlarda,ilk müdahele sağlık merkezinde tamamlandıktan sonra gerekirse hemşire refakatinde ileri basamak sağlık kurumlarına sevkedilir.
  • Gerekli hallerde hastalarımız sağlık merkezinde bir süre gözlem ve müşahede altında izlenerek tıbbi takip ve tedavileri yapılır.
  • Sosyal Güvenlik Kurumu’na ( SGK ) bağlı çalışan personelimizin muyenelrini takiben reçeteleri yazılır.
  • Çalışan sağlığı hizmetlerinin bir parçası olarak işyeri hekimliği uygulamaları yürütülür.
  • İşyeri hekimliği kapsamında çalışanlarımızın işe giriş sürecinde, sağlık muayeneleri yapılarak "işe giriş muayene formları" doldurulur  ve işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu hazırlanır.
  • Sağlık alanında eğitici ve bilinçlendirici danışmanlık hizmetleri verilir (beslenme,sağlıklı yaşam,öğrenciler için cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetleri)